Om

Landbruksweb er en tjeneste for deg som deltar på ulike arrangementer innen landbruket i Krødsherad, Modum og Sigdal. Ved å følge med på Landbruksweb får du oversikt over kommende arrangementer i din region.

Landbruksweb er et samarbeid mellom: